คลังเก็บป้ายกำกับ: ทำใบขับขี่สากล ปี 2565 ง่ายสุดๆ

ทำใบขับขี่สากล ปี 2565 ง่ายสุดๆ

ใกล้สิ้นปีหลายท่านกำลังคิดที่จะเดินทางไปต่างประเทศ และอยากจะขับรถเที่ยวในประเทศนั้น ดังนั้นอย่าลืมทำใบขับขี่ระหว่างประเทศติดตัวไปด้วย เริ่มทำตอนนี้จะได้ทันเวลา มาดูขั้นตอนการทำใบขับขี่สากลปี 2565 ง่ายสุดๆ กว่าที่คุณคิด

ทำใบขับขี่สากลุ ปี 2565 ง่ายสุดๆ

คงต้องขอบคุณโควิดที่อย่างน้อยก็ช่วยทำให้หน่วยงานราชการจำเป็นต้องหันมาใช้ระบบออนไลน์มากขึ้น ซึ่งทำให้พวกเราใช้ชีวิตสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม ไม่เว้นแม้แต่การทำใบขับขี่สากล หรือเรียกเป็นทางการว่า ใบขับขี่ระหว่างประเทศ

ใบขับขี่สากลของไทยใบเดียวขับเที่ยวได้ 101 ประเทศ

ใบขับขี่สากลของประเทศไทย ภายใต้อนุสัญญาเวียนนา 1968 ครอบคลุมการใช้งานใน 84 ประเทศทั่วโลก มีอายุ 3 ปี ปัจจุบันประเทศไทยยังสามารถออกใบขับขี่ระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาเจนีวา 1949 ที่มีอายุ 1 ปี นำไปใช้ได้ใน 101 ประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เกาหลีใต้  ได้ด้วยเช่นกัน

สรุปง่ายๆ คือใบขับขี่ระหว่างประเทศของประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ ครอบคลุมหลายประเทศทั่วโลก เรียกว่าจะไปเที่ยวประเทศยอดฮิตที่ไหน  รับรองว่าใช้ใบขับขี่ระหว่างประเทศได้ทั้งนั้น

แต่เพื่อไม่ให้พลาด ขอให้แจ้งรายชื่อประเทศที่ต้องการนำใบอนุญาตขับรถไปใช้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบความเกี่ยวข้องในการร่วมเป็นภาคีตามอนุสัญญา และจะได้ออกใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศให้ได้อย่างถูกต้องตามแบบที่กำหนด

ขั้นตอนการทำใบขับขี่สากลผ่านระบบออนไลน์

1.รีบจองคิวล่วงหน้าผ่านแอป DLT Smart Queue ถ้ายังไม่มีก็โหลดได้ผ่านมือถือทุกระบบ ถ้าไม่อยากโหลดก็ใช้วิธีจอง ผ่านเว็บ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก

ทำไมต้องรีบจองตอนนี้?

ทำไมต้องรีบจองตอนนี้ ไปจองตอนสิ้นปีได้ไหม? คำตอบคือไม่ควร เพราะไม่ใช่มีแต่คุณคนเดียวที่อยากทำ แม้จะเป็นระบบออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วขึ้น แต่ก็ต้องรอคิวเช่นกัน ไม่ใช่จองปุ๊บพรุ่งนี้ได้ทันที ดังนั้นให้เผื่อเวลาไว้ด้วย มีบางคนทำแล้วได้เร็ว บางคนก็ได้ช้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสำนักงานที่เรายื่นขอรับใบขับขี่สากลนั้นด้วย ให้เผื่อเวลาไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ – 1 เดือน ที่จะได้รับ

หลักฐานประกอบคำขอใบขับขี่สากล

1.หนังสือเดินทาง ฉบับจริง เล่มที่ใช้ในการเดินทาง ต้องเป็นเล่มที่ไม่หมดอายุ

2.บัตรประจำตัวประชาชน  ฉบับจริง ที่ยังไม่หมดอายุ

3.ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ชนิด 5 ปี หรือตลอดชีพ /ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ชนิด 5 ปี หรือตลอดชีพ /ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ/ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ/ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ทั้งหมดต้องยังไม่หมดอายุ

เอกสารตั้งแต่ข้อ 1-3 ทุกอย่างต้องตรงกันหมด

4.รูปถ่าย 2 นิ้ว (4 x 6 ซม.) จำนวน 2 รูป ถ่ายก่อนที่จะยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน  (เป็นรูปถ่ายที่ไม่เคลือบมัน ประทับตราราชการติด) ลักษณะภาพคือมาตรฐานทั่วไป ถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมของศาสนาของตน

5.ค่าธรรมเนียม 505 บาท

ทำใบขับขี่สากล ปี 2565 ง่ายสุดๆ
ใบขับขี่สากลของไทยสามารถใช้ได้ 101 ประเทศทั่วโลก เพื่อความแน่ใจให้สอบถามเจ้าหน้าที่ว่าประเทศที่ไปสามารถใช้ได้หรือไม่

ขั้นตอนการดำเนินการรับใบขับขี่ระหว่างประเทศปี 2565

หลังจากจองผ่านระบบออนไลน์แล้ว ต่อจากนั้นก็รอการรับแจ้งให้ไปรับที่สำนักงานที่เราเลือกยื่นขอไว้ ขอให้เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและไปในวันเวลาราชการที่กำหนด

ขั้นตอนการรับก็แสนง่ายดายมาก

1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่เราเตรียมไว้ และออกคำขอ

2.ชำระค่าธรรมเนียม ( ปิดรับชำระเงิน 15.30 น. ) / จัดทำต้นขั้วใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่ระหว่างประเทศ

เพียงเท่านั้นก็ได้รับใบขับขี่ระหว่างประเทศเป็นของตัวเองแล้ว ทำใบขับขี่สากลไม่ต้องสอบการขับขี่อะไรเพิ่มเติมทั้งนั้น เนื่องจากท่านได้ผ่านการสอบใบขับขี่มาแล้ว

ไปไม่ได้ให้คนอื่นไปรับใบขับขี่สากลแทนได้ไหม?

คำตอบคือได้ และทำง่ายๆ เช่นกัน แต่ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมอีกชุดหนึ่งดังนี้  ดังนี้

1. สำเนาเอกสารตามข้อ 1-3 ของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับจริง) พร้อมระบุประเทศที่จะเดินทาง และติดอากรแสตมป์ 10 บาท

3.รูปถ่าย 2 นิ้ว (4 x 6 ซม.) จำนวน 2 รูป (เป็นรูปถ่ายที่ไม่เคลือบมัน ประทับตราราชการติด) ซึ่งเป็นรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมของศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน

4.บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ

5.ค่าธรรมเนียม 505 บาท

ติดต่อขอรับใบขับขี่ระหว่างประเทศได้ที่ไหนบ้าง?

ส่วนกลางติดต่อได้ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5

ส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ DLT Call Center 1584

วิธีทำใบขับขี่สากล ปี 2565 ง่ายมาก ลองเปลี่ยนการท่องเที่ยวต่างประเทศที่ต้องนั่งรถสาธารณะ มาเป็นการขับรถเที่ยวในต่างประเทศดูบ้าง ก็น่าจะช่วยเพิ่มบรรยากาศการท่องเที่ยวให้สนุกมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

Image by fanjianhua on Freepik”>ภาพประกอบจาก freepik